మేడ్చల్ (మల్కాజ్ గిరి)

తెలంగాణ లో కుల వృత్తులకు పెద్ద పీట : కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి

తెలంగాణ లో కుల వృత్తులకు పెద్ద పీట : కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి

మేడ్చల్ : కుల వృత్తుల అభివృధే ద్యేయం గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పని చేస్తుందని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మాత్యులు చామకూర మల్లారెడ్డి అన్నారు. బుధవారం శామీర్…